Missing Consumer Key - Check Settings

CLB

Wat is een CLB?

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
Leerlingen, ouders en scholen kunnen er informatie en begeleiding krijgen. Daarvoor zorgen artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

Je kunt met allerlei vragen naar het CLB. Een kleine greep uit de zeer brede waaier: vragen over studeren en studiekeuze op school, leer- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, pestgedrag, de aanpak van vervelend gedrag, opvoeding,….

Op sommige vragen krijg je al meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB-medewerker werk je dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een andere, meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst.

Naast deze ‘vraaggestuurde’ werking is het CLB ook verantwoordelijk voor de verplichte medische onderzoeken in bepaalde leerjaren: 1ste en 2de kleuterklas, 1ste, 3de en 5de leerjaar basisonderwijs. Een deel van de onderzoeken vindt plaats op het centrum zelf, een deel op de school. Het CLB is ook belast met inentingen en met de preventie van sommige besmettelijke ziekten.

De CLB-tussenkomsten zijn GRATIS en gebeuren met de grootste discretie en met respect voor het privéleven.

VCLB Herk-de-Stad

Vrij CLB Limburg Afdeling Beringen
Sint-Catharinastraat 8
3580 Beringen

Ankerpersoon De Zeppelin: Iris Meerkens

Antennepunt Herk-de-Stad (alleen na afspraak)
Markt 19
3540 Herk-de Stad

011 45 63 10

beringen@vrijclblimburg.be

Contactformulier

Openingsuren:

voormiddag namiddag
Maandag 8u30-12u30 enkel op afspraak
Dinsdag 8u30-12u30 13u00-17u00
Woensdag 8u30-12u30 13u00-16u00
Donderdag 8u30-12u30 13u00-17u00
Vrijdag 8u30-12u30 13u00-16u00

Maak een afspraak, dat kan ook buiten de openingsuren.

Sluitingsdagen:

 • Gesloten op wettelijke feestdagen
 • Gesloten op decretale feestdag, 11 juli
 • Gesloten op brugdagen 12 november 2021, 27 mei 2022
 • Kerstvakantie: gesloten van 24 december t.e.m. 2 januari (andere dagen geopend)
 • Paasvakantie: gesloten van 6 april 2022 t.e.m. 13 april 2022 (andere dagen geopend)
 • Zomervakantie: gesloten van 15 juli t.e.m. 15 augustus (andere dagen geopend)
Belangrijk voor ouders om te weten...
 • Het CLB heeft van alle of elke leerling(en) die het begeleidt een dossier. Wanneer de leerling van school verandert, wordt dit dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, 08-06-2001, art. 7,8 en 9).
 • De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens over inentingen, de gegevens van de medische onderzoeken en gegevens over de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen.
 • Al de andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door de ouders en moet gebeuren binnen een termijn van 30 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte werden gebracht van de overdracht. (Op het moment dat u dit leest!)
 • Het CLB mag in geen enkel geval – tenzij er schriftelijk toelating is van de ouders – het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz…
 • Aan de betrokken schooldirectie en het personeel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen.
 • De ouders hebben het recht op toegang tot de gegevens uit het dossier.
 • Dit dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting).
 • De dossiers worden bewaard bij VCLB West-Limburg, afdeling Herk-de-Stad, Zoutbrugstraat 5 te 3540 Herk-de-Stad. Ze worden beheerd door Mevr. Christine Tielemans.