Missing Consumer Key - Check Settings

Ouderraad

De ouderraad is een groep van enthousiaste ouders die zich actief willen inzetten om de schoolomgeving voor onze kinderen nog beter te maken. Concreet betekent dit, dat de ouderraad hiervoor in grote mate samenwerkt met het schoolteam.
Ze streeft ook naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders met de school door te fungeren als spreekbuis. De ouderraad biedt ouders en leerkrachten een forum om ideeën, vragen en voorstellen uit te wisselen.
‘Last but not least’ proberen we de ouders samen te brengen en de school financieel een ruggensteuntje te geven.

Kerntaken

  1. Ontmoeten: het organiseren van activiteiten waar de ouders bij elkaar komen en de school beter leren kennen. Dit zijn onder andere een spaghetti avond, een fuif voor alle ouders en sympathisanten en natuurlijk de koffieklets op de eerste schooldag.
  2. Financieren: we geven de school een financieel duwtje in de rug door het aankopen van nieuwe speeltuigen, computers, voetbalgoals, spelkoffers, muziekinstrumenten, turnmateriaal of zelfs een smartboard.
  3. Meedenken, Adviseren en Overleggen: extra aandacht voor verkeersveiligheid in de nabijheid van de school, organisatie van infoavonden die aansluiten op het lessenpakket, overleg met het schoolteam over grotere projecten en relevante thema’s.
  4. Schoolraad: een aantal leden zetelen ook in de Schoolraad. Hierin wordt de algemene organisatie en werking van de school bekrachtigd.

Voor alle ouders

We proberen ervoor te zorgen dat de ouderraad een vereniging is voor ALLE ouders. Iedereen is welkom en kan deelnemen aan de maandelijkse vergadering. Idealiter is er uit elke klas een ouder die zijn/haar schouders mee onder deze werking zet.
Tijdens de vergadering wisselen we ideeën uit, zoeken we naar oplossingen of plannen we onze activiteiten… en dit in een aangename sfeer!

We komen één avond per maand samen in de school om de agendapunten te bespreken. Wil je eens komen kijken en luisteren om te ontdekken of de oudervereniging je wel ligt?
Je bent van harte welkom!
De data van de vergaderingen kan je terugvinden op de website van de school of stuur een berichtje naar ouderraad@dezeppelindonk.be met je vragen en/of suggesties.

Samenstelling

Klik hieronder om de samenstelling van de ouderraad te bekijken.

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Ondervoorzitter
Overige leden
Nieuws

Het nieuw van de ouderraad kan je volgen via hun nieuwskanaal.