Missing Consumer Key - Check Settings

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

Schoolbestuur

Onze school behoort tot het vrij onderwijs: VZW Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad

Tot deze VZW behoren:

8 lagere scholen:

  • Buitengewoon Lager Onderwijs De Olm Herk-de-Stad
  • Vrije Basisschool Sint-Jan Berbroek
  • Vrije Basisschool De Zeppelin Donk
  • Vrije Basisschool Wegwijs Halen
  • Vrije Basisschool Sint-Martinus Herk-de-Stad
  • Vrije Basisschool ’t Oogappeltje Loksbergen
  • Vrije Basisschool ’t Leerrijk Schakkebroek
  • Vrije Basisschool De Schuit Schulen

1 school secundair

  • Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad

Adres van de VZW: Veearts Strauvenlaan 5 – Herk-de-Stad

Samenstelling

Klik hieronder om de samenstelling van het schoolbestuur te bekijken.

Voorzitter

Lode Robben

Ondervoorzitter
Secretaris
Coördinerend directeur basisonderwijs
Coördinerend directeur secundair onderwijs
Bestuursorgaan
Algemene vergadering