Missing Consumer Key - Check Settings

Inschrijvingen

Kleutertjes mogen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2,5 jaar zijn, hun aanwezigheid op school is NIET vereist.

Als zij jonger zijn dan 3 jaar, kunnen ze pas in de school toegelaten worden vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Deze zijn:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na O.L.H.-Hemelvaart

Kinderen ouder 3 jaar kunnen elke dag van het schooljaar ingeschreven worden.(vb. bij verhuizing)

Elke inschrijving dient te geschieden na inzage van een officieel of gelijkgesteld document waarop de correcte naam en geboortedatum van het kind vermeld staan.

In de grote vakantie vinden de inschrijvingen plaats tijdens de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus, telkens van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Buiten deze momenten kan u altijd inschrijven na een telefonische afspraak bij de directie. De contactgegevens kan u hier vinden.