Missing Consumer Key - Check Settings

Wie is “De Zeppelin”?

Wie is De Zeppelin?

Wie?

De “Vrije Basisschool Donk” is een school waar uw kind zich thuis voelt !! Onze school is een gemengde basisschool die behoort tot het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Gemengd betekent dat wij openstaan voor jongens en meisjes.

Basisschool wil zeggen dat wij onderwijs organiseren voor kleuters en voor leerlingen van de lagere school.

Onze school stoelt op een jarenlange ervaring en begeleidt ongeveer 190 kinderen. Onze school is meer dan een school waar uw kind alleen maar leert lezen, schrijven en rekenen. Ons schoolteam wil in nauwe samenwerking met de ouders en alle betrokkenen hulp en ruimte bieden bij de persoonlijkheidsvorming van onze leerlingen.

Wij willen elk kind initiëren in een waaier van waarden, leerinhouden en vaardigheden, uitgespreid over verschillende opvoedingsdomeinen.

Maar opvoeden is een verantwoordelijkheid voor schoolgemeenschap en voor de ouders. Wij willen, samen met de steun van de ouders, leren groeien in zelfstandigheid en volwassenheid.


Schoolgegevens

Onze school is

Vrije Basisschool “De Zeppelin” Donk
Dorpsstraat 29; 3540 Herk-de-Stad
013/44.40.22
contact@dezeppelindonk.be

Buiten de schooluren is de directeur ook te bereiken:

Katrien Robijns
St.-Truidersteenweg 43; 3540 Herk-de-Stad
0476/31.49.97
directie@dezeppelindonk.be