Missing Consumer Key - Check Settings

Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijs aangelegenheden. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.

De schoolraad bestaat uit 3 geledingen:

  • het personeel
  • de ouders
  • de lokale gemeenschap
Samenstelling

Klik hieronder op het gewenste onderdeel om de samenstelling van de schoolraad te zien.

Vertegenwoordiging personeel
Vertegenwoordiging ouders
Vertegenwoordiging lokale gemeenschap
  • Jenny Beckers
  • Griet Stockx